• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Livnu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Priznavanje stranih sudskih odluka

  27.04.2015.

  Pokretanje postupka priznavanja

  Postupak priznavanja stranih sudskih i stranih arbitražnih odluka pokreće se prijedlogom ovlaštenog subjekta (stranka u postupku ili njen univerzalni ili singularni nasljednik).

  Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima izričito predviđa da je priznavanje odluke stranog suda u statusnim stvarima ovlašten tražiti svatko tko za to ima pravni interes, dakle i osobe koje nisu bile stranke u postupku, odnosno subjekti na koje se odluka neposredno ne odnosi.

  Ustavno pravilo koje se mora neposredno i primarno primjenjivati u svim postupcima je da se svakome mora omogućiti da sudjeluje u postupku u kojem se odlučuje o njegovim pravima, a samo se pravo na žalbu može nadomjestiti nekim drugim pravnim sredstvom.

  Uz prijedlog se treba priložiti:

  • Originalna strana sudska ili strana arbitražna odluka čije se priznavanje traži s potvrdom nadležnog suda, odnosno drugog tijela, o pravomoćnosti iste po pravu države u kojoj je donesena ili ovjerena kopija istih,
  • Prijevod odluke od strane sudskog tumača s liste stalnih sudskih tumača u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  • Izvadak iz matične knjige vjenčanih, ako se radi o priznavanju stranih sudskih odluka o razvodu braka,
  • Dokaz u uplati sudske pristojbe prema Zakonu o sudskim pristojbama Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 5/2013, 8/2013, 3/2016 i 4/2022).

  Za priznavanje i izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka mjesno je nadležan sud na čijem području treba provesti postupak priznavanja odnosno izvršenja.

  Nadležnost Kantonalnog suda da odlučuje o priznanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža određena je Zakonom o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14 i 85/21).

  Postupak priznavanja se provodi po odredbama Zakona o izvanparničnom postupku, u kojem se shodno primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku, ako zakonom nije drugačije određeno, kao i Zakon o rješavanju sukoba Zakona s propisima drugih zemalja ("Službene novine SFRJ", broj 43/82, 72/82), te Uredbe sa zakonskom snagom o priznavanju i primjeni saveznih zakona koji se u BiH primjenjuju kao republički propisi ("Službene novine Republike Bosne i Hercegovine", broj: 2/92).

  Kada se neće priznati strana sudska odluka

  Nadležni sud odbit će priznavanje strane sudske odluke u sljedećim slučajevima:

  • Ako se povodom prigovora osobe protiv koje je ta odluka donesena utvrdi da ta osoba nije mogla sudjelovati u postupku zbog nepravilnosti u postupku (zbog toga što joj poziv, tužba ili rješenje kojim je započet postupak nije bilo osobno dostavljeno, odnosno što uopće nije ni pokušano osobno dostavljanje. Osim ako se na bilo koji način upustio u raspravljanje o glavnoj stvari u prvostupanjskom postupku),
  • Ako u odnosnoj stvari postoji isključiva nadležnost suda ili drugog tijela Bosne i Hercegovine, ako tuženik traži priznavanje strane sudske odluke koja je donesena u bračnom sporu ili ako to traži tužitelj, a tuženik se ne protivi, isključiva nadležnost suda Bosne i Hercegovine nije smetnja za priznanje te odluke,
  • Ako je u istoj stvari sud ili drugo tijelo Bosne i Hercegovine donijelo pravomoćnu odluku ili ako je u Bosni i Hercegovini priznata neka druga strana sudska odluka koja je donesena u istoj stvari, i to do pravomoćnog okončanja parnice,
  • Ako bi priznanje i izvršenje odluke bilo u suprotnosti s osnovama društvenog uređenja utvrđenim Ustavom Bosne i Hercegovine,
  • Ako se utvrdi da ne postoji uzajamnost. Postojanje uzajamnosti u pogledu priznavanja strane sudske odluke pretpostavlja se dok se suprotno ne dokaže, a u slučaju sumnje u postojanje te uzajamnosti, objašnjenje daje tijelo uprave nadležno za pravosuđe.

  Nepostojanje uzajamnosti nije smetnja za priznanje strane sudske odluke donesene u bračnom sporu i u sporu radi utvrđivanja i osporavanja očinstva ili materinstva, kao i ako priznanje ili izvršenje strane sudske odluke traži državljanin Bosne i Hercegovine.

  U slučajevima da je po podnijetom prijedlogu za priznavanje strane sudske odluke boravište protivnika predlagača nepoznato, a nema punomoćnika (npr. Priznavanje stranih sudskih odluka o razvodu braka), primjenjuju se odredbe Zakona o parničnom postupku o postavljanju privremenog zastupnika. Troškove ovog postupka prethodno treba predujmiti predlagač.

  Protiv rješenja o priznavanju odnosno izvršenju odluke stranke mogu izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja, o kojoj odlučuje drugostupanjski sud.

  Po donesenoj odluci bilo bi dopušteno i vođenje postupka za povrat u prijašnje stanje, kao i ponavljanje postupka.

  Prikazana vijest je na:
  Vijest dostupna još na:
  30 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Priznavanje stranih sudskih odluka

  27.04.2015.

  Pokretanje postupka priznavanja

  Postupak priznavanja stranih sudskih i stranih arbitražnih odluka pokreće se prijedlogom ovlaštenog subjekta (stranka u postupku ili njen univerzalni ili singularni nasljednik).

  Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima izričito predviđa da je priznavanje odluke stranog suda u statusnim stvarima ovlašten tražiti svatko tko za to ima pravni interes, dakle i osobe koje nisu bile stranke u postupku, odnosno subjekti na koje se odluka neposredno ne odnosi.

  Ustavno pravilo koje se mora neposredno i primarno primjenjivati u svim postupcima je da se svakome mora omogućiti da sudjeluje u postupku u kojem se odlučuje o njegovim pravima, a samo se pravo na žalbu može nadomjestiti nekim drugim pravnim sredstvom.

  Uz prijedlog se treba priložiti:

  • Originalna strana sudska ili strana arbitražna odluka čije se priznavanje traži s potvrdom nadležnog suda, odnosno drugog tijela, o pravomoćnosti iste po pravu države u kojoj je donesena ili ovjerena kopija istih,
  • Prijevod odluke od strane sudskog tumača s liste stalnih sudskih tumača u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  • Izvadak iz matične knjige vjenčanih, ako se radi o priznavanju stranih sudskih odluka o razvodu braka,
  • Dokaz u uplati sudske pristojbe prema Zakonu o sudskim pristojbama Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 5/2013, 8/2013, 3/2016 i 4/2022).

  Za priznavanje i izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka mjesno je nadležan sud na čijem području treba provesti postupak priznavanja odnosno izvršenja.

  Nadležnost Kantonalnog suda da odlučuje o priznanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža određena je Zakonom o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14 i 85/21).

  Postupak priznavanja se provodi po odredbama Zakona o izvanparničnom postupku, u kojem se shodno primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku, ako zakonom nije drugačije određeno, kao i Zakon o rješavanju sukoba Zakona s propisima drugih zemalja ("Službene novine SFRJ", broj 43/82, 72/82), te Uredbe sa zakonskom snagom o priznavanju i primjeni saveznih zakona koji se u BiH primjenjuju kao republički propisi ("Službene novine Republike Bosne i Hercegovine", broj: 2/92).

  Kada se neće priznati strana sudska odluka

  Nadležni sud odbit će priznavanje strane sudske odluke u sljedećim slučajevima:

  • Ako se povodom prigovora osobe protiv koje je ta odluka donesena utvrdi da ta osoba nije mogla sudjelovati u postupku zbog nepravilnosti u postupku (zbog toga što joj poziv, tužba ili rješenje kojim je započet postupak nije bilo osobno dostavljeno, odnosno što uopće nije ni pokušano osobno dostavljanje. Osim ako se na bilo koji način upustio u raspravljanje o glavnoj stvari u prvostupanjskom postupku),
  • Ako u odnosnoj stvari postoji isključiva nadležnost suda ili drugog tijela Bosne i Hercegovine, ako tuženik traži priznavanje strane sudske odluke koja je donesena u bračnom sporu ili ako to traži tužitelj, a tuženik se ne protivi, isključiva nadležnost suda Bosne i Hercegovine nije smetnja za priznanje te odluke,
  • Ako je u istoj stvari sud ili drugo tijelo Bosne i Hercegovine donijelo pravomoćnu odluku ili ako je u Bosni i Hercegovini priznata neka druga strana sudska odluka koja je donesena u istoj stvari, i to do pravomoćnog okončanja parnice,
  • Ako bi priznanje i izvršenje odluke bilo u suprotnosti s osnovama društvenog uređenja utvrđenim Ustavom Bosne i Hercegovine,
  • Ako se utvrdi da ne postoji uzajamnost. Postojanje uzajamnosti u pogledu priznavanja strane sudske odluke pretpostavlja se dok se suprotno ne dokaže, a u slučaju sumnje u postojanje te uzajamnosti, objašnjenje daje tijelo uprave nadležno za pravosuđe.

  Nepostojanje uzajamnosti nije smetnja za priznanje strane sudske odluke donesene u bračnom sporu i u sporu radi utvrđivanja i osporavanja očinstva ili materinstva, kao i ako priznanje ili izvršenje strane sudske odluke traži državljanin Bosne i Hercegovine.

  U slučajevima da je po podnijetom prijedlogu za priznavanje strane sudske odluke boravište protivnika predlagača nepoznato, a nema punomoćnika (npr. Priznavanje stranih sudskih odluka o razvodu braka), primjenjuju se odredbe Zakona o parničnom postupku o postavljanju privremenog zastupnika. Troškove ovog postupka prethodno treba predujmiti predlagač.

  Protiv rješenja o priznavanju odnosno izvršenju odluke stranke mogu izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja, o kojoj odlučuje drugostupanjski sud.

  Po donesenoj odluci bilo bi dopušteno i vođenje postupka za povrat u prijašnje stanje, kao i ponavljanje postupka.