• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Livnu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sažetak izvješća o radu Kantonalnog suda u Livnu za prvo polugodište 2023. godine

  03.07.2023.

  Kantonalni sud u Livnu je najviša instanca sudbene vlasti u Kantonu 10. Pod nadležnošću Kantonalnog suda u Livnu je Općinski sud u Livnu s odjeljenjima suda u Tomislavgradu i Drvaru.

  Na kraju 2022. godine u Kantonalnom sudu u Livnu ostalo je neriješeno 646 predmeta. Tijekom prvog polugodišta 2023. godine Kantonalni sud u Livnu zaprimio je u rad 451 predmet, tako da je u radu bilo ukupno 1.097 predmeta. U prvom polugodištu 2023. godine ukupno je riješeno 585 predmeta, dok je u istom razdoblju prošle godine riješeno 596 predmeta, što je manje za 11 predmeta ili 1,85%. Na kraju prvog polugodišta 2023. godine ostalo je neriješeno 512 predmeta, dok je na kraju prvog polugodišta 2022. godine ostalo neriješeno 756 predmeta, što je u odnosu na kraj prvog polugodišta 2022. godine manje za 244 predmeta ili za 32,28%.

  Ostvarena kolektivna norma suda za prvo polugodište 2023. godinu iznosi 112,07%. Svi suci ovog suda ostvarili su preko 100% prosječne godišnje norme u ovom razdoblju.

  Prosječno trajanje 585 riješenih predmeta iznosi 256 dana, što je za 66 dana manje u odnosu ne isto razdoblje 2022. godine kada je prosječno trajanje predmeta iznosilo 322 dana.

  Prema godišnjem Planu rješavanja predmeta za 2023. godinu utvrđena je obveza rješavanja 95 prvostupanjskih predmeta, dok je prema kvartalnim Planovima rješavanja predmeta za 2023. godinu utvrđena obveza rješavanja ukupno 294 predmeta. Na dan 30.6.2023. godine riješena su 294 predmeta iz Planova rješavanja predmeta za I i II kvartal tako da postotak riješenosti predmeta iz planova iznosi 100%, dok je iz godišnjeg Plana rješavanja predmeta riješeno 50 predmeta ili 53%, a ostalo je neriješeno 45 predmeta.

  Prikazana vijest je na:
  Vijest dostupna još na:
  29 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Sažetak izvješća o radu Kantonalnog suda u Livnu za prvo polugodište 2023. godine

  03.07.2023.

  Kantonalni sud u Livnu je najviša instanca sudbene vlasti u Kantonu 10. Pod nadležnošću Kantonalnog suda u Livnu je Općinski sud u Livnu s odjeljenjima suda u Tomislavgradu i Drvaru.

  Na kraju 2022. godine u Kantonalnom sudu u Livnu ostalo je neriješeno 646 predmeta. Tijekom prvog polugodišta 2023. godine Kantonalni sud u Livnu zaprimio je u rad 451 predmet, tako da je u radu bilo ukupno 1.097 predmeta. U prvom polugodištu 2023. godine ukupno je riješeno 585 predmeta, dok je u istom razdoblju prošle godine riješeno 596 predmeta, što je manje za 11 predmeta ili 1,85%. Na kraju prvog polugodišta 2023. godine ostalo je neriješeno 512 predmeta, dok je na kraju prvog polugodišta 2022. godine ostalo neriješeno 756 predmeta, što je u odnosu na kraj prvog polugodišta 2022. godine manje za 244 predmeta ili za 32,28%.

  Ostvarena kolektivna norma suda za prvo polugodište 2023. godinu iznosi 112,07%. Svi suci ovog suda ostvarili su preko 100% prosječne godišnje norme u ovom razdoblju.

  Prosječno trajanje 585 riješenih predmeta iznosi 256 dana, što je za 66 dana manje u odnosu ne isto razdoblje 2022. godine kada je prosječno trajanje predmeta iznosilo 322 dana.

  Prema godišnjem Planu rješavanja predmeta za 2023. godinu utvrđena je obveza rješavanja 95 prvostupanjskih predmeta, dok je prema kvartalnim Planovima rješavanja predmeta za 2023. godinu utvrđena obveza rješavanja ukupno 294 predmeta. Na dan 30.6.2023. godine riješena su 294 predmeta iz Planova rješavanja predmeta za I i II kvartal tako da postotak riješenosti predmeta iz planova iznosi 100%, dok je iz godišnjeg Plana rješavanja predmeta riješeno 50 predmeta ili 53%, a ostalo je neriješeno 45 predmeta.