Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Livnu

mail print fav manja slovaveca slova

Suci Kantonalnog suda u Livnu

NEDIM BEGIĆ (rođen 29. prosinca 1953. godine u Tomislavgradu)
predsjednik Kantonalnog suda u Livnu
tel.: +387 34 202 182
e-pošta:
nedim.begic@pravosudje.ba

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 15. siječnja 1980. godine.
Pripravnički staž provodi u Općinskom sudu u Tomislavgradu od 1980. do 1981. godine.
Pravosudni ispit položio u Sarajevu 24. lipnja 1981. godine.
U periodu od 1981. pa do 1982. godine radio u Stručnoj službi Skupštine i Izvršnog odbora općine Tomislavgrad.
Od 1982. pa do 1986. godine obnašao dužnost tajnika u poduzeću OOUR "Transport" Tomislavgrad.
Od 1986. pa do 1993. godine imenovan za suca, te predsjednika Općinskog suda za prekršaje Tomislavgrad.
Od 1999. pa do 13. srpnja 2003. godine imenovan je za suca Općinskog suda u Tomislavgradu, a od 14. srpnja 2003. godine Odlukom Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine imenovan je za predsjednika Kantonalnog suda u Livnu.
Na funkciju predsjednika Kantonalnog suda u Livnu ponovno je imenovan dana 15. listopada 2009. godine i 15. listopada 2015. godine.

Kao predsjednik Kantonalnog suda u Livnu radi i na kaznenom referatu u II stupnju, kao i na prekršajnom referatu u II stupnju.

 

ANA KRSTANOVIĆ (rođena 20. rujna 1964. u Tomislavgradu)
sutkinja Kantonalnog suda u Livnu
tel.: +387 34 202 129
e-pošta:
ana.krstanovic@pravosudje.ba

Diplomirala 20. veljače 1987. godine na Univerzitetu "Džemala Bijedića" u Mostaru.
Od 18. listopada 1988. godine je pripravnik u Općinskom sudu u Tomislavgradu.
Pravosudni ispit položila 1991.godine u Zagrebu, a nakon položenog pravosudnog ispita do 1. travnja 1993. godine radi u Općini Tomislavgrad.
Od 1. travnja 1993. pa do 14. srpnja 2003. godine radi u Općinskom sudu u Tomislavgradu.
Odlukom Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine 14. srpnja 2003. godine imenovana je za sutkinju Kantonalnog suda u Livnu.

Radi na kaznenom i upravnom referatu.

 

NIJAZ KAMBER (rođen 17. listopada 1957. godine u Livnu)
sudac Kantonalnog suda u Livnu
tel.: +387 34 202 364
e-pošta:
nijaz.kamber@pravosudje.ba

Diplomirao na Univerzitetu "Džemala Bijedića" u Mostaru 13. studenog 1980. godine.
Od 4. svibnja 1981. godine pripravnik u Općinskom sudu u Livnu.
Pravosudni ispit položio 22. lipanja 1982. godine u Sarajevu.
Izabran za suca u Općinski sud u Livnu 14. srpnja 1982. godine.
Od 1. lipnja 1997. godine imenovan je za suca Županijskog suda u Livnu.
Odlukom Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća 14. srpnja 2003. godine imenovan je za suca Kantonalnog suda u Livnu.
Preminuo 28. rujna 2018. godine.

Radi na drugostupanjskim građanskim i privrednim predmetima.

 

OZRENKA VIDAČAK (rođena 16. listopada 1956. godine u Livnu)
sutkinja Kantonalnog suda u Livnu
zamjenica predsjednika Kantonalnog suda u Livnu
predsjednica građanskog odjeljenja Kantonalnog suda u Livnu
tel.: +387 34 201 213
e-pošta:
ozrenka.vidacak@pravosudje.ba

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 19. lipnja 1979. godine.
Pripravnički staž provodi u Organu uprave SO-e Livno od 20. rujna 1979. pa do 9. lipnja 1980. godine, a zatim od 10. lipnja 1980. u Općinskom sudu u Livnu.
Pravosudni ispit položila 12. studenog 1980. godine u Sarajevu.
Imenovana za sutkinju u Općinskom sudu u Livnu dana 16. studenog 1980. godine i tu radila sve do 14. kolovoza 2001. godine kada je imenovana za suca Županijskog suda u Livnu.
Odlukom Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća 14. srpnja 2003. godine imenovana za sutkinju u Kantonalnom sudu u Livnu.

Radi na drugostupanjskim građanskim i privrednim predmetima.

 

VELJKO KREJIĆ (rođen 21. srpnja 1953. godine u Srpcu)
sudac Kantonalnog suda u Livnu
tel.: +387 34 208 065
e-pošta:
veljko.krejic@pravosudje.ba

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci 17. lipnja 1977. godine.
Pripravnički staž provodi u Općinskom sudu u Srpcu od 19. rujna 1979. pa do 26. siječnja 1979. godine, a zatim radi u poduzeću TV Elektronika, Općinskom sekretarijatu unutarnjih poslova Srbac, Republičkom SUP-u, CSB Banja Luka i MUP-u RS, CJB Banja Luka, SJB Srbac.
Pravosudni ispit položio 19. siječnja 1979. godine u Sarajevu.
Imenovan za suca u Općinskom sudu u Livnu dana 1. ožujka 2004. godine i tu radio sve do 31. siječnja 2010. godine kada je imenovan za suca Kantonalnog suda u Livnu.
Odlukom Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća 1. veljače 2010. godine imenovan za suca u Kantonalnom sudu u Livnu.
Također, odlukom Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća 1. srpnja 2012. godine imenovan za predsjednika suda u
Osnovnom sudu u Gradišci (RS).

Radi na drugostupanjskim građanskim i privrednim predmetima.

 

ŽELJKO BOSNIĆ (rođen 23. kolovoza 1953. godine u Drvaru)
sudac Kantonalnog suda u Livnu
tel.: +387 34 208 065
e-pošta:
zeljko.bosnic@pravosudje.ba

Odlukom Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća 1. rujna 2013. godine imenovan za suca u Kantonalnom sudu u Livnu.

Radi na drugostupanjskim građanskim i privrednim predmetima.

 

SOFIJA VRDOLJAK (rođena 15. studenoga 1958. godine u Čelebiću, općina Livno)
sutkinja Kantonalnog suda u Livnu
tel.: +387 34 202 364
e-pošta:
sofija.vrdoljak@pravosudje.ba

Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je stekla zvanje diplomirane pravnice.
Od 1. travnja 1987. godine započinje raditi u Općini u Livnu, gdje radi do 29. svibnja 1997. godine, nakon čega prelazi u Županijsko pravobraniteljstvo gdje radi do imenovanja sutkinjom u Općinskom sudu u Livnu.
Imenovana za sutkinju u Općinskom sudu u Livnu dana 1. ožujka 2004. godine, gdje je radila na građanskom referatu i bila predsjednica građanskog odjeljenja Općinskog suda u Livnu.
Odlukom Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća 1. prosinca 2019. godine imenovana je za sutkinju Kantonalnog suda u Livnu.

Radi na drugostupanjskim građanskim i privrednim predmetima.


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh