Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Livnu

mail print fav manja slovaveca slova

Opće informacije

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta utvrđena su radna mjesta, opis radnih mjesta, broj radnika, stručna sprema radnika i drugi uvjeti koje radnici moraju ispunjavati.

Ovisno od potrebe posla, Predsjednik suda može raspisati natječaj ili javni oglas radi zasnivanja radnog odnosa u sudu na određeno ili na neodređeno vrijeme.

Raspisani natječaj ili javni oglas objavljuju se javno putem medija.

Opći uvjeti za kandidata su:

  • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
  • da je punoljetan,
  • da ima opću zdravstvenu sposobnost za vršenje poslova radnog mjesta,
  • da je po svojim radnim i ljudskim kvalitetama dostojan ugleda državnog službenika,
  • da nije osuđivan za kazneno djelo na bezuvjetnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kazneno djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu i
  • da ispunjava druge uvjete utvrđene zakonom, drugim propisima ili aktom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u sudu.

Posebni uvjeti za kandidata su:

  • da posjeduje odgovarajuću školsku spremu,
  • da posjeduje odgovarajuće radno iskustvo i
  • da ima položen pravosudni ili stručni ispit.

Sve zamolbe za prijem u radni odnos predaju se u uredu broj 211, tj. prijemnom uredu (pisarnici) suda.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh